மூட்டு வலி
எலும்புகள்-ஜாயிண்ட் மற்றும் தசைகள்

மூட்டு வலி

கூட்டு வலி எந்த கூட்டு இருந்து எழுகிறது என்று அசௌகரியம். கூட்டு வலி சில நேரங்களில் கீல்வாதம் என அழைக்கப்படுகிறது. மூட்டு வலிக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் மற்றும் ஸ்ட்ரோக் தடுப்பு
ஏட்ரியல் குறு நடுக்கம்

ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் மற்றும் ஸ்ட்ரோக் தடுப்பு

ஒரு பக்கவாதம் தடுக்க பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் எதிர்ப்போகுழந்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உங்கள் இரத்த நாளங்களில் இரத்த ஓட்டங்களைத் தடுக்க இது உதவுகிறது.