ரோட்டேட்டர் கம்பளி சீர்கேடுகள்
எலும்புகள்-ஜாயிண்ட் மற்றும் தசைகள்

ரோட்டேட்டர் கம்பளி சீர்கேடுகள்

Rotator cuff disorders (rotator cuff கண்ணீர், subacromial impingement மற்றும் calcific தசைநாண் அழற்சி) தோள்பட்டை வலி மிகவும் பொதுவான காரணங்கள் ஒன்றாகும்.

ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் மற்றும் ஸ்ட்ரோக் தடுப்பு
ஏட்ரியல் குறு நடுக்கம்

ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் மற்றும் ஸ்ட்ரோக் தடுப்பு

ஒரு பக்கவாதம் தடுக்க பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் எதிர்ப்போகுழந்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உங்கள் இரத்த நாளங்களில் இரத்த ஓட்டங்களைத் தடுக்க இது உதவுகிறது.